Seminar: Industri 4.0

Torsdag, 11 oktober, 2018
10:00 - 16:00
Hotel Legoland, Billund

                     

Digitaliseringen udgør i dag en uendelig række af muligheder inden for optimering, og formentlig er fremtidsperspektiverne langt større end nogen har fantasi til at forestille sig i dag. Efter alt at dømme vil digitaliseringen være den moderne fødevareproducents helt afgørende konkurrencefordel i fremtiden. Dette perspektiv vil udgøre afsættet til seminaret og fokus vil igennem dagen være på BIG DATA, behandling og udnyttelse af procesdata, faktoranalyser og optimering samt metoder og sensorer til f.eks. NIR/ IR, kontinuerlig PH-måling, PT100, vægte/ ow, metaldetektor-tæthed m.m. Programmet vil bestå af en blanding af faktabaserede præsentationer om automation og dataudnyttelse samt cases med praktisk anvendelse af data til styring af processer. 

Programmet bliver uploadet efterhånden som det udarbejdes...

Tilmelding