Generelle betingelser

 

Betingelser for medlemskab

I forbindelse med indmeldelse i selskabet registreres dine data i vores medlemssystem CampOnline efter følgende retningslinjer:

Behandling af persondata og formål
De persondata, du indsender, vil blive behandlet hos DMS’ sekretariat. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og kun autoriserede og relevante medarbejdere har adgang til dine persondata.
I forbindelse med din indmeldelse i DMS vil dit navn, titel og arbejdsplads blive fremsendt til bestyrelsen for godkendelse/orientering.
Har du ved indmeldelse krydset af, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, vil dit navn og din e-mailadresse blive registreret i en adgangskodesikret database hos Mailchimp. Du vil til enhver tid kunne afmelde dette nyhedsbrev.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Da vi som udgangspunkt kommunikerer via mail, anbefaler vi, at du oplyser den e-mailadresse, du ønsker at blive kontaktet på.
Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi dig til at give os besked herom, da vi ikke får flyttemeddelelser mv. andet sted fra.

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive opbevaret i vort medlemssystem CampOnline samt i vort sagsstyringssystem WorkPoint, som er en integreret del af CampOnline, så længe du har et aktivt abonnement hos en af foreningerne i fællessekretariatet ”Mælkeritidende”. Ved ophør af medlemskab/udmeldelse i samtlige foreninger/selskaber på Munkehatten 28 vil dine data blive slettet efter 5 år jf. regnskabslovens bestemmelser. For både CampOnline og WorkPoint er der indgået en lovpligtig databehandleraftale.

Samtykkeerklæring
Ved din indmeldelse accepterer du som medlem den nødvendige behandling af personoplysninger, bl.a. a at dit navn, din titel og din arbejdsplads bliver oplyst på en deltagerliste, når du er tilmeldt et seminar eller et andet arrangement i selskabet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 3. Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 4. Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 5. Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
+45 33 19 32 00
dt[at]datatilsynet[dot]dk

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:
Mejeriteknisk Selskab
Munkehatten 28
DK-5220 Odense SØ
+45 66 12 40 25
dms[at]maelkeritidende[dot]dk