Regnskaber

Selskabets årsregnskaber vil fra regnskabsåret 2014-2015 ligge elektronisk og være tilgængelige for medlemmerne, som pr. email har modtaget en kode.
Hvis du ikke har modtaget en mail med kode bedes du kontakte sekretariatet.

2014/2015

2015/2016

2016/2017 (Årsregnskabet er underskrevet elektronisk)