Selskabet

Danmarks Mejeritekniske Selskab er et forum, hvor folk med forskellig baggrund, men med fælles interesser inden for mejeriindustrien.

Selskabet inviterer til arrangementer, hvor medlemmer og andre interessenter kan mødes, dele viden og diskutere de nyeste aspekter og udviklingstendenser inden for det mejeriteknologiske område og dermed understøtte branchens teknologiske udvikling.

Selskabet har derfor i en årrække haft en central placering som udbyder og formidler af mejeriteknologisk forskning og viden til gavn for dansk mejeribrug.

Selskabet blev i 2014 optaget i Nordisk Mejeriteknisk Råd og deltager således i tilrettelæggelsen af de nordiske mejerikongresser, som afholdes hver tredje år. 

Derudover er Selskabet medarrangør af Mejeriernes Leverandørdag og Mejeriforskningens Dag, som er to større mejerifaglige konferencer i dansk regi. Læs mere under aktiviteter.

Selskabet blev stiftet den 1. oktober 1942.