Seminar: CSR - Mælk og miljø

Torsdag, 25 januar, 2018
10:00 - 16:00
Hotel Legoland, Billund

Cooperate Social Responsibility (CSR) rækker ind i stort set alle elementer af en virksomheds aktiviteter, og er et meget omfattende emne at behandle ud fra et 360° perspektiv. Seminaret vil med afsæt i FN’s 17 bæredygtighedsmål give et overblik over de mange forskellige CSR-discipliner og -udfordringer – herunder særlige udfordringer for mejeriindustrien og primærproduktionen. Herefter vil programmet fokusere på de indsatsmuligheder, som er af relevans for det praktiske mejeribrug. Alt sammen små eller store bidrag til en bedre CSR-profil og til en større forståelse af CSR-indsatsen. 

De indlæg, der introduceres med et engelsk abstract i programmet, præsenteres på engelsk ved seminaret.
English-spoken presentations are introduced by English abstracts in the program. 

Program

Præsentationer fra seminaret  

”Rotterdam-deklarationen” både forpligter og positionerer mejeriindustrien i løsningen af klodens udfordringer.

Mejeriforeningen har på vegne af dansk mejeribrug underskrevet den såkaldte Rotterdam-deklaration, hvori IDF og FAO har tydeliggjort mejerisektorens ansvar og betydning for den globale udvikling. Det fremgår, at mejeribranchen spiller en vigtig rolle og har et stort ansvar for at være med til at understøtte en bæredygtig udvikling af kloden. Rotterdam-deklarationen er et dokument som på den ene side forpligter mejeribranchen verden over til at understøtte FN’s 17 bæredygtighedsmål, og på den anden side anerkender FAO, at mejerisektoren spiller en nøglerolle i forhold til at forsyne en voksende befolkning med sikre og sunde fødevarer. Indlægget vil introducere Rotterdam-deklarationen, FN’s bæredygtighedsmål samt give et bud på perspektiverne af disse for dansk mejeribrug.

Adm. direktør Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen

CSR hos Arla Foods – hvordan og hvorfor?

Som en af verdens allerstørste mejeriselskaber har Arla Foods stor indflydelse i mange sammenhænge. Der er lokalsamfund rundt omkring i verden, hvor virksomheden spiller en central rolle. Der er tusindvis af medarbejdere samt andelshavere, hvis eksistensgrundlag er en sund virksomhed i vækst. Der er sundhedsmæssige udfordringer samt udfordringer med at skaffe mad til en stadigt voksende befolkning i verden. Der er miljøforhold, dyrevelfærd, og der er ”grønne ambitioner”. Samtidig er der forbrugere og naturligvis kravet om sunde og sikre mejeriprodukter. Alt sammen (og mere til) er forhold som hører ind under CSR-paraplyen og indlægget vil introducere Arla Foods’ strategi og indsats på CRS-området, som griber ind i stort set alle virksomhedens aktiviteter. 

Director Sustainability, Global QEHS Jan Dalsgård Johannesen, Arla Foods

Bæredygtig mælkeproduktion – primærproducenten

Mælkeproducenterne spiller en vigtig rolle, når der kigges på mælkens bæredygtighed og på den samlede miljømæssige belastning af fødevarer. Foderproduktion og dyrenes omsætning af foder til mælk og kød påvirker det økonomiske resultat på bedriften og er samtidigt afgørende for bedriftens påvirkning af miljøet, udnyttelsen af ressourcerne og dermed produktionens bæredygtighed. Indlægget vil belyse, hvordan det ser ud med bæredygtigheden i dansk mælkeproduktion – i et historisk perspektiv og sammenlignet med andre lande. Desuden vil det blive omtalt, hvordan den enkelte producent via fodring og management kan arbejde med at forbedre bæredygtigheden.

Seniorforsker Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Bæredygtighed – mere end vand

Bæredygtighed har altid været en del af Grundfos: Som værdi og som en del af forretningen. Men tilgangen og arbejdet med bæredygtighed har ændret sig med tiden. Det har den, fordi bæredygtighed er et levende begreb, og forventningerne fra kunder, regeringer, samfund og ansatte ændrer sig. Der er sket en udvikling fra at fokusere på miljø, til en tendens, der inkluderer de sociale områder som f.eks. menneskerettigheder…. men hvad er det egentlig? Og hvad har det at gøre med forretning og kunder? Kunderne er nøgleord hos Grundfos og i dag ses bæredygtighed derfor i et værdikæde-perspektiv. Med kunderne i centrum er det for Grundfos et helt oplagt valg, at fokusere på FNs udviklingsmål nummer 6 – der har at gøre med vand, og dette valg fører videre til spørgsmålet om hvad procesvand har med udviklingsmålene at gøre?

Senior Engagement & Resp. Manager Pia Yasuko Rask, Grundfos

Rengøring på den CSR-rigtige måde

 Udover det helt indlysende, at rengøringsmidler i alle led skal fremstilles af virksomheder, der har styr på CSR, så er bevarelse og optimering af klodens ressourcer afgørende i forhold til CSR. Mejerierne har et stort forbrug af vand og energi, og en stor del af forbruget relaterer sig til rengøring. For at kunne optimere disse ressourcer har Ecolab udviklet et koncept kaldet Total Plant Assessment (TPA), som er en robust og holistisk gennemgang og kortlægning af virksomhedens vand- og energi-forbrug. TPA er således et redskab, som medvirker til opnåelse af bæredygtighedsmål og reduktion af omkostningerne.
TPA’en udføres af et team af specialister fra hele Europa, som over flere dage gennemgår virksomheden ud fra princippet: reduce, reuse, recircle. Virksomheden får afslutningsvis en rapport med forslag til projekter og forbedringer med overblik over, hvad dette vil have af betydning for bæredygtighedsmål og omkostninger samt eventuelle investeringer.

Corporate Account Manager Glenn Madsen, Ecolab ApS

Chr. Hansen: ‘UN Global Goals: How to measure impact?’

Every day, Chr. Hansen’s ingredients are consumed by more than 1 billion people. This presents a unique opportunity to address some of the world’s biggest challenges, defined by the UN Global Goals. Chr. Hansen is committed to improving food and health for a sustainable future for the benefit of the consumers, customers and stakeholders in the dairy industry. To assess the contribution to sustainability, Chr. Hansen has estimated the percentage of its gross revenue that has a positive impact on the UN Global Goals. The measuring focuses on the three UN Global Goals where the ingredients cooperate has the biggest impact – UN Global Goal 2 (Zero Hunger), UN Global Goal 3 (Good health and well-being) and UN Global Goal 12 (Responsible consumption and production). For this assessment, Chr. Hansen has developed a five-step approach. This methodology, documentation and final conclusions have gone through an assurance process by PwC.

Sustainability and Environmental Assessment Expert Nassera Ahmed, Chr. Hansen A/S

Tetra Pak Total Cost of Ownership tool supporting sustainable decision making

Total Cost of Ownership (TCO) is an analysis meant to uncover all the lifetime costs and environmental impacts that follow from owning certain assets. The Tetra Pak TCO methodology has been adapted to suite a dairy processing system.
Ownership brings purchase costs, but can also bring substantial costs for installing, deploying, operating and maintaining the assets. By including costs related to the use of energy, water and chemicals and the generation of waste, TCO could also be used as the base for calculating environmental Key Performance Indicators. In this way, TCO can be a powerful tool for supporting sustainable investments.

Product Manager, Plant Expert Services Helena Cordesius, Tetra Pak

CSR og ledelsessystemer

Hvad har CSR og ledelsessystemer med hinanden at gøre? For mange virksomheder er svaret: ”Ikke ret meget”! Og …. det er i grunden en skam at de mange virksomheder, der både arbejder med CSR og ledelsessystemer, ikke laver en mere klar kobling mellem de to indsatser, da der er rigtigt meget sammenhæng og synergi ved at se disse i et samlet perspektiv.
Indlægget vil give DNV GL’s bud på, hvorfor CSR og ledelsessystemer i virkeligheden er to sider af samme sag, og hvorfor en samtænkning af disse koncepter giver en samlet gevinst. 

 

Sales and Marketing Manager Kåre Weng, DNV-GL Business Assurance A/S