Seminar: Membranfiltrering

Torsdag, 14 juni, 2018
10:00 - 16:00
Hotel Legoland, Billund

                        

Membranfiltrering anvendes i større eller mindre udstrækning på stort set alle mejerier. Formålet med anvendelse kan være alt fra lavpraktisk opkoncentrering af valle eller mælk forud for transport, til spildevandsbehandling og så naturligvis som et led i produktionen af mange forskellige mejeriprodukter. Kravene til filtreringen varierer som følge af de mangeartede formål rigtigt meget. Hvad skal filtreres fra? - Hvor lange er procestiderne? - Hvilke temperaturer arbejdes der ved? - Hvordan kan der rengøres? Med andre ord – så skræddersyes designet og set-up’et til den specifikke opgave. Seminaret vil give deltagerne en større viden om membranfiltreringsteknologien, forståelsen for teknologien, anvendelse af filtrering i forskellige applikationer og sammenhænge i mejeriindustrien, forhold omkring drift, rengøring og økonomi samt et kig ind i fremtidens muligheder for anvendelse af filtreringsteknologier.

Pris
Kr. 2.195,-  + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab.
Kr. 2.695,-  + moms for ikke-medlemmer.

Tilmelding

Programmet bliver uploadet efterhånden som det bliver udarbejdet

 

Hollow Plate filter elementer og systemer – en helt ny løsning for membranfiltrering

Med introduktion af Hollow Plate filtre og systemer kommer der et nyt bud på fremtidens sanitære filterløsning til alle MF og UF applikationer på mejeriområdet. Hollow Plate membranfiltre tillader frit flow over en flad membranoverflade, hvilket muliggør en unik og meget sanitær løsning, der samtidig reducerer energiforbruget til under det halve af traditionel membran filtrering, - ved høje viskositet. Filterenheden arbejder med et meget ensartet trans-membrantryk og åbner muligheder for nye slutprodukter. Systemerne kan CIP-rengøres hurtig og med reduceret brug af vand og kemikalier. Udover præsentationen af Hollow Plate teknologien vil der ved seminaret være opstillet en demomodel af udstyret, så det er muligt at se hvordan enheden fungerer. 

Direktør Henrik Hjelmsmark, Sani Membranes ApS

Examples of crossflow MF solutions for dairy industry

This presentation will review three applications in the dairy industry: 1) Bacteria removal, 2) Milk, fractionation and 3) Cheese brine purification and recycling. Back in the 80’s ceramic MF membranes started to be used for bacteria removal from skim milk thus significantly improving the quality and shelf life of pasteurized milk. In the 90’s the crossflow system design was simplified with the introduction of GP membranes and further optimizations of membrane pores size and structure allowed setting new standards for the production of ESL milk. At the boundary between MF and UF, other GP membranes are used for milk fractionation. In that case, skim milk is split into a native casein rich fraction and “ideal whey” further processed to make WPI or other ingredients. Hollow Fibers based crossflow systems purify and recycle cheese brine. They efficiently remove suspended solids and microbial load out of the brine solution to stabilize its quality and dramatically reduce the frequency of periodic bath dumping into sewage.

F&B Crossflow Product Manager Jacques Guibaud, Pall France S.A.S

Membrane processes in the food industry with focus on dairy application

In the last three decades, membrane processes have become a standard and key separation process in the food industry. The most established membrane processes in the industry are the pressure-driven membrane processes microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis. The main users of membranes in the food industry are the dairy industry (milk, whey, cheese, etc.) followed by the beverage industry (beer, fruit juices, and wine, etc.) and the protein industry (egg, gelatine, animal blood, soya protein etc.).  This presentation will provide an overview on membrane applications in the various sectors of the food industry. The challenges of membrane processes in the food industry such as fouling and cleaning will be discussed and finally, outlook on future membrane processes and applications in the food industry will be provided

Prof. Frank Lipnizki, Department of Chemical Engineering Lund University, Sweden