Seminar: Innovative emballager og effektive logistikløsninger

Torsdag, 12 oktober, 2017
09.30 - 16.00
Hotel Legoland, Billund


Emballering af mejeriprodukter stiller krav til mange og ofte modsat rettede interesser. Det første helt ufravigelige krav til emballagen er, at den skal sikre produktets holdbarhed og kvalitet. I sammenhæng med dette skal
emballagen overholde lovgivningens krav til bl.a. uønskede stoffer og migration m.m. Emballagen skal også leve op til moderne og kritiske forbrugeres vidt forskellige forventninger om portionsstørrelser, funktionalitet, bæredygtighed og kommunikation, og dertil kommer salgs- og markedsføringsopgaven, hvor en lækker innovativ emballage fungerer som salgsparameter. Producenten af fødevaren er også interessent, og her er fokus på effektivitet i emballeringsprocessen, i håndtering og transport samt evt. investering. Endeligt skal miljøet tilgodeses. Der skal tages hensyn til image og miljøafgifter og den skal imødekomme den miljøbevidste forbruger. Alt i alt kan opgaven ”at emballere en fødevare” synes en anelse uoverskuelig og med mange modsat rettede interesser, men producenterne af mejeriprodukter skal manøvrere i dette felt og finde gode løsninger i samarbejde med deres leverandører.

DMS inviterer til en dag med fokus på en række af ovenstående problematikker og muligheder.

Klik her for at se det færdige program       

Klik her for at se præsentationer

 Innovation og design af emballager i mejeriindustrien – fremtidens varespejl

Fremtidens forbrugere vil have unikke produkter som er ”designet” til deres behov, livsstil og situation. De vil have mange valgmuligheder, der er tilpasset lige præcis deres smag og ernæringsprofil. De bevæger sig væk fra, at købe de ”store mærker” som ellers altid har været det trygge valg, til at købe små unikke produkter/mærker fra producenter, der har en god historie at fortælle. Emballageafdelingen, som er et samarbejde mellem Cameleon Reklamebureau A/S og Sputnik Design vil give et bud på, hvilken indflydelse kravene fra fremtidens forbrugere vil få på innovation og design af emballager i mejeriindustrien.

Strategi og kommunikation Mark Dollerup Lyngaa Wegeberg, Art Director Helle Dollerup Lyngaa Wegeberg, Cameleon Reklamebureau A/S og Art Director Jurgen Bender, Sputnik Design

Madspild og bæredygtige emballager

Emballage har i de sidste årtier fået et negativt fokus over hele verden. Madspild er først i de seneste 5-10 år kommet frem i den offentlige debat. Forbrugere og politisk debat giver dog stadig en negativ opfattelse af emballage, og især plastemballage har et dårligt image.
International forskning har dokumenteret, at emballage har et marginalt miljømæssige fodaftryk, og at ca. 80% af ressourcerne anvendes til fødevareproduktion, 15-20% til transport og distribution og kun 1-5% til fødevareemballage. Af denne årsag er madspild et væsentligt større problem end emballage.
Teknologisk Institut har arbejdet med mange emballageteknologier, der er i kan medvirke til at reducere madspild. I en erkendelse af, at plastemballage har negative påvirkninger, så har Teknologisk Institut i de sidste år arbejdet på at udvikle nye bæredygtige emballage, og har fokuseret sin forskningen på at ændre papirbaserede pakkematerialer, således at specifikationerne ligger meget tæt på plastemballage, hvilket gør dem anvendelige til flydende produkter.

Sektionsleder Søren Rahbek Østergaard, Teknologisk Institut

Lovgivningens krav til fødevareemballager

Emballager og andre fødevarekontaktmaterialer er EU-reguleret i en rammeforordning. Der er endvidere specifikke regler for f.eks. plast, mens det ikke er tilfældet for pap og papir. Dette gælder såvel uønskede stoffer som migration og andre forhold, som fødevareproducenterne skal sikre sig, når der købes ind og laves aftaler med emballageleverandørerne – især hvis man køber ind fra 3. lande. Indlægget vil opridse de væsentligste områder af relevans for mejeriindustrien, herunder faldgruber og udfordringer, ligesom der vil blive givet et bud på, hvad fremtiden vil bringe på området, og fødevareindustriens ønsker hertil.

Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer

WHEYPACK: Production of biodegradable packages from whey surplus

LIFE WHEYPACK European project aims to respond to one of the current concerns of the dairy industry: what to do with whey surplus derived from cheese making. Therefore, this circular economy project promotes that the generator of the waste, the dairy industry, can make a profit by the production of a new PHB biodegradable packaging tailored to the needs of their products. The material selected is Polyhydroxybutyrate (PHB) obtained from whey and produced using a process of microbial fermentation. In short, PHB is biodegradable, comes from renewable sources (bio-based) and features similar to those of traditional polymers from petroleum.

Project Coordinator Miguel Alborch, AINIA, Departamento de Tecnologías de Envase

Biobased biodegradable packaging for cold chain maintenance in E-commerce

Faglig leder, civ.ing. fysik, ph.d Alexander Bardenstein, Teknologisk Institut

Emballager … ”designed for purpose”

Forbrugere, miljø, salg, maskiner, investeringer og meget mere kalder på opmærksomhed, når en emballage udvikles og skal tages i anvendelse. Men det er mindst lige så vigtigt at emballagen vælges og designes til at kunne håndteres i distributionsleddet og altså at hele værdikæden tages i betragtning ved udvikling og design. Ofte bliver distributionsleddet et element i business casen, som ”må løses” frem for noget, som er bygget ind i designet helt fra starten. Nogle produkter/emballager kræver opmærksomhed omkring styrke og stabilitet for at kunne transporteres, andre emballager/produkter får udfordringer med shelf life ved lange transporttider og sådan vil en række forskellige problemstillinger være relevante at kigge på. Arla Foods har igangsat et projekt, som har fokus på hvordan primær- og sekundæremballager kan optimeres med henblik på at optimere distributionsleddet og reducere de omkostninger, der er forbundet transportskader af den ene eller anden karakter.

 

Director Packaging Optimisation Karen Marie Tybjerg, Arla Foods

Kvalitetssikring af etiketter og tryk på produkter

Den nye forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugere trådte i kraft den 13. december 2014. Forpligtelsen om, at levere ernæringsoplysninger gælder fra 13. december 2016. Den nye forordning sammenskriver to tidligere direktiver – nemlig ”Mærkning, præsentation og reklame for levnedsmidler” og ”Næringsdeklaration for levnedsmidler”. De væsentligste ændringer er krav om forbedret læsbarhed af oplysninger, klare og harmoniserede præsentationer af allergener og krav til visse næringsoplysninger.  Der vil i indlægget blive præsenteret et værktøj ”Label Assurance”, som er en integrerbar softwareløsning til inspektion og validering af trykte etiketter. Løsningen sikrer korrekt mærkning, og at det rigtige produkt er i den rigtige emballage. Der indgår en 100% scanning af emballage stregkode & data matrix og/eller bedst før dato + Batch / Lot Kode af pakken, og for at sikre det rigtige produkt i den rigtige emballage, sker der kodescanning via en kameraløsning.

Direct Sales Account Executive Henrik Hansen, Wonderware by Schneider Electric og Forretningsdirektør IT & Automation Claus Sass Hvass, Eltronic A/S